Start-Up Nation România 2022

afacerea ta de vis poate deveni realitate

Cine poate obține finanțare nerambursabilă prin Start-up Nation România?


Pot obține finanțări nerambursabile întreprinderile înfiintate de către persoane fizice după data de 01 ianuarie 2020, care îndeplinesc următoarele condiții:

 • crează cel puțin 1 loc de muncă pe durată nedeterminată și cu normă întreagă;
 • se încadrează în categoria IMM-urilor conform Legii nr. 346/2004;
 • codul CAEN Rev. 2 pentru care solicită finanțare este eligibil în cadrul Programului și autorizat până la momentul plății cererii de rambursare
 • nu au datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru, la momentul verificării administrative și de eligibilitate;
 • creează cel puțin un loc de muncă cu normă completă, pe perioadă nedeterminată după intrarea în vigoare a acordului de finanțare și menține locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani de la data plății ajutorului financiar nerambursabil (AFN);
 • asigură o cofinanțare în procent de minimum 5% din valoarea eligibilă a proiectului, sub sancțiunea neacordării AFN.
 • acționari sau asociați nu au / au avut calitatea de asociat sau acționar în altă întreprindere beneficiară de ajutor financiar nerambursabil în cadrul edițiilor anterioare Start-up Nation, sau în cadrul măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin OG 130/2020 sau OG 224/2020.
 • întreprinderile unice care în ultimii 3 ani nu au beneficiat de fonduri nerambursabile a căror valoare cumulată depăşește plafonul de €200.000.

Nu pot primi sprijin financiar nerambursabil societătile cu activităti în domeniul:

 • producției sau comercializărîî de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național;
 • producție sau comercializare de produse energetice, activități de leasing, precum și:
 • activități de pescuit și acvacultură
 • activități legate de producția primară a produselor agricole;
 • activități de prelucrare si comercializare ale produselor agricole

Nu sunt eligibile:

 • ajutoarele condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate;
 • ajutoarele destinate agenților economici care activează în sectorul carbonifer,
 • ajutoarele pentru achiziționarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenților economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă în contul terților sau contra cost.

Finanțare nerambursabilă acordată

Prin program se finanțează cererile de finanțare completate prin formularul de înscriere, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, în următoarele condiții:

 • Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul Programului: Alocație Financiară Nerambursabilă (AFN) – maximum 100.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului;
 • Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul Programului: Alocație Financiară Nerambursabilă (AFN) – maximum 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului;

Cheltuieli eligibile


Finanțarea nerambursabilă poate fi utilizată pentru achiziţionarea de:

 • Echipamente tehnologice - activele corporale din categoria mijloacelor fixe descrise în grupele 2.1, 2.2. și 2.3. din H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe. În categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate și activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, x- body și de forță, echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, precum și vehicule 100% electrice. Exemple de echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie, precum și vehicule 100% electrice sunt: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, trotinete, 100% electrice, pompe de căldură, mini-eoliene, sisteme încălzire / răcire, compresoare aer, panouri și / sau sisteme fotovoltaice, panouri solare, etc.
 • Achiziționarea de spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț. Valoarea activului ce urmează a fi achiziționat în cadrul Programului se va face pe baza unei evaluări a unui expert evaluator ANEVAR. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinație locativă atât la momentul achiziției, cât și pe toată durata de implementare a Programului.
 • Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcațiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepția tuturor vehiculelor simbol G. Nu se finanțează vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri.
 • Achiziționarea de mobilier, aparatură birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale;
 • Salariile, utilitățile (energie electrică, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon și internet), serviciile de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spații de lucru, spații de producție sau spații pentru prestări servicii și comerț; Pentru aplicanții, care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă, valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maximum 30.000 lei; Pentru aplicanții, care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul Programului, valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maximum 60.000 lei;
 • Pachet digital (voucher de digitalizare), care să conțină minimum site de prezentare a activității sau magazin on-line Pachetul digital poate conține și echipamente IT, tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, telefoane smart, tablete. Pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezintă cheltuială obligatorie în cadrul Programului sub sancțiunea respingerii la finanțare și este în valoare minimă de 25.000 lei.
 • Active necorporale referitoare la brevete de invenție, francize, etichetare ecologică;
 • Cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale desfășurate în România sau în altă țară membră a Uniunii Europene – pentru asociatul/ acționarul/ administratorul/ angajații societății aplicante, în valoare eligibilă de maximum 1.000 lei/persoană;
 • Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal;
 • Consultanță pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării în cadrul prezentului Program și pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maximum 10.000 lei; Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea acordului de finanțare. Furnizorii de servicii de consultanță eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizații furnizoare de consultanță care au dreptul legal de a desfășura acest tip de activitate, respectiv au activitatea de consultanță.
 • Două plăcuțe informative obligatorii, sub sancțiunea neacordării AFN, în valoare de maximum 500 de lei
 • Cheltuieli financiare aferente creditelor/ garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării proiectelor acceptate în cadrul Programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului.

IMPORTANT: activele corporale achiziționate în cadrul Programului sunt considerate cheltuieli eligibile dacă fac parte din categoria mijloacelor fixe.


Ce trebuie să faci pentru a obține finanțarea nerambursabilă?


 • decide-te asupra ideii de afaceri pe care vrei să o dezvolti
 • înfiinteaza o firmă dacă nu ai deja una înfiintată după 01 ianuarie 2020 (înainte de a decide să înfiintezi o firmă nouă verifică cu atentie conditiile de eligibilitate!)
 • gândeste-te la un plan de investiții și solicită oferte pentru echipamentele, bunurile și serviciile pe care dorești să le achiziționezi
 • schițează-ti Planul de Afaceri
 • contactează-ne si încheie un contract cu noi pentru a-ți putea pune la dispozitie un consultant care să se ocupe de proiectul tău

Completează formularul următor pentru a fi contactat de unul din consultantii nostri:

Înscrie-te acum
Serviciile de consultanță pe care le merită ideea ta sunt la un clic distanță
Înscrie-te acum