Start-Up Nation România 2018

afacerea ta de vis poate deveni realitate

Cine poate obține finanțare nerambursabilă prin Start-up Nation România?


Pot obține finantări nerambursabile întreprinderile înfiintate de către persoane fizice după data de 30 ianuarie 2017, care îndeplinesc următoarele condiții:

 • crează cel puțin 1 loc de muncă pe durată nedeterminată și cu normă întreagă;
 • se încadrează în categoria IMM-urilor conform Legii nr. 346/2004;
 • nu au datorii la bugetul general consolidat și la bugetele locale;
 • solicită finanțare pentru un cod CAEN eligibil;
 • au codul CAEN autorizat la ONRC în momentul depunerii primei cereri de rambursare;
 • acționarul/acționarii nu au sau nu au avut calitatea de acționar sau asociat într-un alt IMM care desfăsoară sau a desfăsurat aceeași activitate autorizată pentru care aplică în cadrul programului în anul anterior deschiderii sesiunii de înscriere.

Nu pot primi sprijin financiar nerambursabil societătile cu activităti în domeniul:

 • producției primare de produse agricole;
 • prelucrării și comercializării ale produselor agricole;
 • pescuitului și al acvaculturii;
 • producției sau comercializării de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate psihotrope;
 • producției sau comercializării de produse energetice.

Cheltuieli eligibile


Finanțarea nerambursabilă poate fi utilizată pentru achiziţionarea de:

 • echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT;
 • spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ;
 • mijloace de transport;
 • mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;
 • echipamente (fără instalații) specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie;
 • echipamente de încălzire sau climatizare (fără instalații) aferente spaţiului de desfășurare a activității de comerţ, producţie sau servicii;
 • salarii, utilitățil și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ;
 • servicii de realizare a unei pagini web pentru prezentarea activității;
 • active necorporale referitoare la brevete de invenție, francize, etichetare ecologică;
 • cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale;
 • taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal;
 • servicii de consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării şi implementarea proiectului;
 • software-uri necesare desfăşurării activităţii;
 • cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari.

Ce trebuie să faci pentru a obține finanțarea nerambursabilă?


Pentru a putea obține finanțarea, este nevoie:

 • să ai o firmă înfiintată după 30 ianuarie 2017 sau să îti înfiintezi o firmă;
 • să alegi o idee de afaceri care ți se potrivește și care se încadrează într-un cod CAEN eligibil;
 • să îti faci un plan de investiții și să soliciți oferte pentru echipamentele, bunurile și serviciile pe care dorești să le achiziționezi;
 • să îti faci planul de afaceri;
 • să depui cererea de finanțare și anexele până la termenul limită de depunere a proiectelor;

Decide-te asupra ideii de afaceri, înfiintează-ți firma iar noi îti facem Planul de Afaceri și îti depunem cererea de finanțare și anexele la termen.

Serviciile de consultanță pe care le merită ideea ta sunt la un clic distanță
Înscrie-te acum